Κονσόλα αντλιών

Η κονσόλα διαχείρισης αντλιών (σύστημα εκροών) PetrolManager είναι μία εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή πλήρως επεκτάσιμη και προσαρμόσιμη σε κάθε μελλοντική ανάγκη, η οποία αποσκοπεί στην εύκολη και αποτελεσματική διαχείριση ενός πρατηρίου καυσίμων. Απευθύνεται σε όλα τα πρατήρια ανεξάρτητα από το μέγεθος τους και τον κύκλο εργασιών τους. Δίνει στον πρατηριούχου τον έλεγχο τόσο σε επίπεδο αγορών καυσίμων (εισροές) όσο και σε επίπεδο πωλήσεων καυσίμων (εκροές) και επιπλέον, τη διαχείριση των αντλιών του πρατηρίου και των άλλων συνδεδεμένων συστημάτων. Επίσης, διασφαλίζει την ορθή διαχείριση του ταμείου του καταστήματος(πλήρη στοιχεία πωλήσεων σε λίτρα και σε χρήματα ανά βάρδια, σύνολα κοντέρ και ταμείου και όλα αυτά στην οθόνη του υπολογιστή). Ακόμη, ο πρατηριούχος έχει στη διάθεση του αναλυτικές στατιστικές ανά πάσα στιγμή που τον βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα του πρατηρίου του.  

Η κονσόλα διαχείρισης αντλιών αποτελείται από:

• Πλήρες σύγχρονο υπολογιστή με επίπεδη οθόνη και με το πρόγραμμα 
• Εκτυπωτή
• UPS το οποίο θα καλύπτει την κονσόλα αλλά και το σύστημα των δεξαμενών

Με την κονσόλα ο πρατηριούχος έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

• Πλήρη διαχείριση του πρατηρίου παρακολουθώντας όλες τις εξαγωγές 
  του καυσίμου και των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο
• Λειτουργία φιλική προς τον χρήστη σε πλήρες γραφικό περιβάλλον
• Άμεσος έλεγχος της λειτουργίας έως 16 αντλιών με έως 36 σημεία πώλησης
• Σύνδεση με ταμειακή μηχανή για αυτόματη έκδοση αποδείξεων
• Άνοιγμα βάρδιας και εκτυπώσεις αναφορών(βάρδιες, στατιστικά, κ.α.)
• Δυνατότητα ανοίγματος τιμοκαταλόγων και αλλαγής τιμών στις αντλίες 
• Λογιστικό απόθεμα δεξαμενών
• Σύνδεση με αυτόματο πωλητή με χαρτονομίσματα και κάρτες
• Άμεσος έλεγχος μετρητών αντλιών από τον υπολογιστή
• Σύνδεση με τις περισσότερες μάρκες και τύπους αντλιών μέσω πρωτοκόλλων επικοινωνίας
• Πραγματικό απόθεμα δεξαμενών όταν η κονσόλα συνδέεται και με το σύστημα

  παρακολούθησης δεξαμενών και πολλές άλλες λειτουργίες(π.χ. στατιστικά)

 

 

Παρακολούθηση και έλεγχος κονσόλας αντλιών

Η παρακολούθηση της κονσόλας των αντλιών και των τεκτενόμενων στο πρατήριο καυσίμων μπορεί να γίνει είτε στο ίδιο το πρατήριο από τον διαχειριστή του υπολογιστή, είτε με απομακρυσμένη πρόσβαση από το σπίτι του πρατηριούχου. είτε από τα κεντρικά γραφεία σε περίπτωση εταιρείας. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης διάγνωσης κι άμεσης επίλυσης ορισμένων θεμάτων που τυχόν προκύπτουν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του πρατηρίου.    

Εμφάνιση συναλλαγών στην κονσόλα 

Στην κονσόλα αντλιών μπορεί ο πρατηριούχος να δει τις τρέχουσες συναλλαγές(σε πραγματικό χρόνο - real time) ανά πλευρά αντλίας(σημείο πώλησης), τις τέσσερις τελευταίες ολοκληρωμένες συναλλαγές ανά σημείο πώλησης, τον τρόπο πληρωμής και την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης των συναλλαγών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συναλλαγών η κονσόλα καταγράφει τις βάρδιες του πρατηρίου(δηλαδή ποιος εισέπραξε), τα σημεία πώλησης, τις αλλαγές των τιμών και ανά συναλλαγή τη χρηματική αξία της πώλησης, την τιμή του καυσίμου που πουλήθηκε και την ποσότητα  που παραδόθηκε. Επιπλέον, στο κλείσιμο της βάρδιας η κονσόλα εμφανίζει τα σύνολα των λίτρων, των χρημάτων και τα σύνολα των μετρητών των αντλιών και όλα τα προηγούμενα αν το επιθυμεί ο πρατηριούχος μπορεί να τα εμφανίσει στον υπολογιστεί και ανά πλευρά αντλίας ή ανά πρόϊόν.

                    

Εκτυπώσεις κονσόλας

Υπάρχει μία πληθώρα εκτυπώσεων στη διάθεση του πρατηριούχου ανάλογα με την πληροφόρηση που θέλει να πάρει εκείνη τη στιγμή. Παραδείγματα τέτοιων εκτυπώσεων είναι οι ακόλουθες: συγκεντρωτική κατάσταση βάρδιας, τρέχουσα κατάσταση βάρδιας, συνολική κατάσταση ημέρας, τρέχουσα κατάσταση ημέρας, συγκεντρωτική εκτύπωση μίας περιόδου, αναλυτικές καταστάσεις συναλλαγών, μηνιαία καταγραφή εισροών και εκροών και αποθεμάτων, κ.α..

Οι εκτυπώσεις αυτές περιλαμβάνουν τα εξής:

• Ημερομηνία, ώρα, βάρδια και χρήστη συναλλαγής
• Σύνολα ανά σημείο πώλησης και ακροσωλήνιο
• Σύνολα σημείων πώλησης σε αξία και ποσότητα
• Σύνολα ανά προϊόν
• Σύνολα ανά τρόπο πληρωμής
• Σύνολα αυτόματου πωλητή σε χρήματα και κάρτες
• Λογιστικό απόθεμα δεξαμενών
• Σύνολα μετρητών αντλιών