Νέα

10/12/2010    Ο νέος διαδικτυακός τόπος(website) της TPS – Φ. Τριανταφύλλου Α.Ε. είναι γεγονός.

Από σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2010 τίθεται σε λειτουργία ο νέος διαδικτυακός χώρος της εταιρείας στη διεύθυνση www.tps.gr. Όλα τα e-mail της εταιρίας και των στελεχών της θα έχουν πλέον τη μορφή onoma@tps.gr. Τόσο το προηγούμενο website στη διεύθυνση www.e-tps.gr όσο και τα προηγούμενα e-mail με τη μορφή onoma@e-tps.gr θα διατηρηθούν για ορισμένους μήνες ακόμη ως διάστημα προσαρμογής όλων στις αλλαγές αυτές.

Σκοπός της λειτουργίας του διαδικτυακού αυτού τόπου της εταιρείας είναι η άμεση και λεπτομερής ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων γύρω από την TPS – Φ. Τριανταφύλλου Α.Ε., τα προϊόντα της, τις δραστηριότητες και τα νέα της αλλά και η επικοινωνία με τους ανθρώπους της για την υποβολή της οποιασδήποτε ερώτησης σας. Επιπλέον, σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ενός newsletter που θα ενημερώνει άμεσα τον κάθε ενδιαφερόμενο για τα νέα της εταιρίας και το οποίο θα αποστέλλεται αυτόματα κάθε φορά στην ηλεκτρονική του διεύθυνση κατόπιν αιτήσεως του στο website της εταιρίας.