Υγρά Καύσιμα

Στον τομέα των καυσίμων η TPS – Φ. Τριανταφύλλου Α.Ε. ως συνεργάτης της εταιρίας πετρελαιοειδών bp διαθέτει στην αγορά όλα τα προϊόντα καυσίμων bp βενζινών και πετρελαίου όπως Unleaded Ultimate 95 οκτανίων, Super LRP, Unleaded Ultimate 100 οκτανίων, Super Diesel και Diesel θέρμανσης.