Κατασκευές Πρατηρίων Καυσίμων

Στον τομέα των κατασκευών πρατηρίων υγρών καυσίμων, η εταιρία συνεργάζεται με ένα δίκτυο έμπειρων και αξιόπιστων συνεργατών και έχοντας το ρόλο του συμβούλου προτρέπει τον πρατηριούχο προς τις καλύτερες λύσεις για την γρήγορη, οικονομική και σωστή ολοκλήρωση του έργου.